Tasarım Devri

Tasarım Devri, tescili tamamlanmış ve başvurusu yapılmış olan tasarımların üçüncü bir tarafa devredilmesi süreci olarak kabul edilmektedir. Tasarımların devredilmesi çerçevesinde sadece tasarımın değil tasarıma dair hak ve sorumlulukların da devri söz konusu olacaktır. Hukuki bir süreç çerçevesinde gerçekleştirilecek olan tasarım devri ile alakalı şekil şartının da karşılanması gerekmektedir.

Alde Patent olarak tasarımların devri söz konusu olduğunda sürecin eksiksiz bir şekilde tamamlanabilmesi açısından değerlendirmeler yapılmaktadır. Uzman ekibimiz ve sürece hâkim personelimiz sayesinde süreciniz sorunsuz bir şekilde tamamlanacaktır.

Tasarım Devri Süreci Nasıldır?

Tasarımların devredilmesi ve yeni sahipleri tarafından kullanılması açısından noter onaylı bir sözleşmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda noter onaylı olarak hazırlanan yazılı sözleşme ile tasarımın üçüncü tarafa devri mümkündür. Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 148 4. fıkrası uyarınca noter onaylı bir sözleşme zorunluluğu vardır. Devir sözleşmesi yapılırken tasarımı elinde bulunduran kişi ya da kurumların şahsen veya vekaleten hazır bulunması gerekmektedir.

Noter onayı taraflar açısından önemli bir şart olarak kabul edilse de tasarıma dair devrin fiili olarak geçerliliğinin sağlanması için Türk Patent tarafından da kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda Tasarım Devri ile alakalı Türk Patent nezdindeki kayıt süreçlerinin de takip edilmesi zorunluluğu vardır.

Tasarım Devri Sözleşmesi Neleri İçerir?

Tasarımı devralan ve devreden tarafların yükümlülüklerini detaylı olarak ele alan devir sözleşmesi çerçevesinde mutlaka bulunması gereken bilgiler bulunmaktadır. Bu bağlamda sözleşme hazırlanırken aşağıda sıralanan bilgilerin varlığı mutlaka kontrol edilmelidir.

  • Tasarımı devreden ve devralan tarafların kimlik bilgileri,
  • Devri yapılacak olan tasarımın başvuru ya da tescil numaraları,
  • Çoklu devir gerçekleşecekse devri yapılacak tasarımların sıra numaraları,
  • Tasarımın yabancı dilde olması durumunda yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

Alde Patent ile Tasarım Devri Süreci

Alde Patent olarak tasarımların devrini tamamlayarak taraflar açısından sürecin titiz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi önemsenen konuların başında gelir. Bu çerçevede ekibimiz devri yapılacak olan tasarımlarla alakalı olarak gerekli ön incelemeleri tamamlamaktadır. İncelemeler tamamlandıktan sonra noter huzurunda hazırlanan sözleşmeler imzalanarak Türk Patent nezdinde devir işlemleri yapılmaktadır.Bu süreç uzman ekibimiz tarafından titizlikle tamamlanırken amaç alacağınız hizmetin sorunsuz olmasıdır. Tasarım devri ile alakalı bütün süreçleri gerçekleştirmek adına bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.