SINAİ HAKLAR HUKUK İŞLEMLERİ

Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların ve yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları/bulan kişilerin adına ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerinde, üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına, kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.

Marka hukuku; işletmelerin markalarının oluşturulması, korunması ve ticarileştirilmesi amacıyla hareket eden bir hukuk dalıdır. Marka hukuku kapsamında aşağıda sayılan davalarda hizmet verilmektedir.

  1. Marka hükümsüzlüğüne ilişkin davalar
  2. İptal davaları,
  3. Marka lisans sözleşmesi,
  4. Haksız rekabet davaları
  5. Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı iptal davaları.

 

Müvekkil haklarına ihlal teşkil eden kullanımların kaldırılması, ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesi amacıyla ihtiyati tedbir taleplerinde bulunmak ve ilgililere ihtarnameler göndermek ve markaya ilişkin dava süreçlerini yönetmek noktasında iş birliği içerisinde olduğumuz hukuk servisimiz ile Alde Patent olarak hizmet vermekteyiz.