Tasarım İtiraz İşlemleri

Tasarım İtirazı, Başvurusu yapılmış veya tescili alınmış olan tasarımların  korunması maksadıyla kendisinden sonra yapılan benzer başvurulara karşı kurum nezdinde yürütülen itiraz işlemidir. Tasarım sahiplerinin kendi tasarımlarını koruma altına almak maksadıyla yaptıkları müracaatlar sonrasında elde edilen koruma durumunun bir sonucu olan itiraz işlemlerini yaparak maddi kayıp yaşamanın önüne geçmek mümkündür. ürüne dair özgünlük, ayırt edicilik ve yenilik kriterlerini taşımayan tasarımlara dair profesyonel vekillerden destek alarak işlem yapabilirsiniz.

Alde Patent olarak tasarım itiraz işlemlerinizi titiz bir şekilde gerçekleştirerek tasarımınıza dair ihlallerin önlenmesine yardımcı oluyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleşen tasarım tescil başvuruları kadar aynı zamanda benzer tasarımlara karşı  itiraz süreçlerininde dikkat ile takibi çok öenmlidir.

Tasarım İtirazı Süreci

Tasarım İtirazı, yeni tasarım başvuruları sürecinde gerçekleşen bir işlemdir. Şekli incelemenin yanı sıra yenilik değerlendirmeleri de yapılmaktadır. Bu çerçevede yayınlanan bültenler incelenerek tasarım konusunda kopyalama ya da benzeşme sürecini dikkate almak gerekmektedir.

Tasarımların bültende yayınlanmalarını takiben 3 ay süreyle ilanda kalmaları söz konusudur. Bu aşamada uzmanlar tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler çerçevesinde varsa benzer tasarımlara yönelik itirazların yapılması mümkündür. Tasarımınızın zarar görmesine neden olacak aykırılıkların tespiti halinde Alde Patent uzmanları gerekli süreçleri yürütür. Tasarım itirazları Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılır. Kurum itirazlara yönelik durumu ele alarak karar verir.

Tasarım İtirazı Nedenleri

Tasarıma yönelik itiraz işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla belli başlı nedenler üzerinde durulmaktadır. Yenilik ve ayırt edicilik özellikleri tasarım itirazına yönelik en önemli faktör olarak değerlendirilmektedir. Tasarıma dair yenilik ve ayırt edicilik konusunda en ince detaya kadar araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede Patent Kurumu ya da üçüncü kişilerin gerçekleştireceği itirazlar değerlendirmeye alınmaktadır.

Tasarımların eşyanın doğası gereği belli başlı noktalarda benzerlikler taşıyabileceği göz ardı edilmemelidir. Ancak tasarımın özgünlüğü noktasında karşı karşıya kalınabilecek bütün eksiklikler itiraza konu olur. Alde Patent olarak tasarıma yönelik itirazları titiz bir şekilde ele alarak ayırt ediciliğin öne çıkmasını sağlıyoruz.

Tasarım İtirazı İşlemleri ve Süreç

Tasarıma yönelik itirazlar belli aşamalarla gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda öncelikle hazırlanan tasarımlar Resmi Tasarımlar Bülteni’nde yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan tasarımlar 3 ay ilanda kaldıktan sonra itirazın yapılması gerekmektedir. Tasarımın itiraza konu olduğu hallerde belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulması elzemdir. Ancak itirazlarda yenilik ve ayırt edicilik ile alakalı sorunların itiraza konu olduğu göz ardı edilmemelidir.

Yayın sürecinde tamamlanmayan itirazların herhangi bir şekilde öne sürülmesi söz konusu olmayacaktır. Patent Kurumu nezdinde başlatılan itiraz süreçleri çerçevesinde herhangi bir sonuç alınamaması halinde Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde hükümsüzlük davası açılması mümkündür. Siz de tüm bu süreci Alde Patent öncülüğünde titizlikle tamamlayabilirsiniz.